Catalog.ba

Država:
Ponedjeljak, 18. 02. 2019. Online 135 korisnika

Prodajna mjesta

 

TRŽNI CENTAR RAKOVICA
Rakovička cesta 120, 71210 Ilidža
++387 33 69 15 15; ++387 33 69 16
++387 33 69 15 17

skafa@bih.net.ba

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h

 

TRŽNI CENTAR GORAŽDE
Muhidina Mašića bb, 73000 Goražde
TEL: ++387 38 24 07 70
gorazde@skafa.net

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h


 

TRŽNI CENTAR ILIJAŠ
Novo naselje bb, 71380 Ilijaš 
++387 33 40 01 13
ilijas@skafa.net

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h


 

TRŽNI CENTAR FOJNICA
Bosanska bb, 71270 Fojnica 
TEL: ++387 30 83 00 60

fojnica@skafa.net 

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h
 

 

TRŽNI CENTAR JABLANICA
Jaroslava Černija bb, 88420 Jablanica
++387 36 75 38 63

jablanica@skafa.net

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h


 

TRŽNI CENTAR ZENICA
Pehare 78, 72000 Zenica
TEL: ++387 32 44 67 60

zenica@skafa.net

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h


 

TRŽNI CENTAR CAZIN
Lojička bb, 77220 Cazin
++387 37 51 50 67

cazin@skafa.net

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h
 

 

TRŽNI CENTAR BUŽIM
Gen. Izeta Nanića 79, 77245 Bužim 
TEL: ++387 37 41 06 99

buzim@skafa.net 

RADNO VRIJEME: pon-ned: 7:30 - 21:30h

 

TRŽNI CENTAR VELIKA KLADUŠA
Vrnogračka bb, 77230 Velika Kladuša
++387 37 77 51 40 
++387 37 77 51 41

 vkladusa@skafa.net

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h

 

TRŽNI CENTAR KONJIC
SARAJEVSKA 43, 88400 KONJIC
++387 36 73 58 00 

 konjic@skafa.net

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h


 

TRŽNI CENTAR ŽIVINICE
Novi grad bb (uz mag. put M-18), 75270 Živinice
++387 35 74 07 30

zivinice@skafa.net

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h
 

 

TRŽNI CENTAR BANOVIĆI
Bosanska 14, 75290 Banovići
++387 35 87 11 90

banovici@skafa.net

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h

 

TRŽNI CENTAR BIHAĆ
Kamenica bb, Bihać
++387 37 32 80 51

bihac@skafa.net

RADNO VRIJEME:  pon-ned: 7:30 - 21:30h


 

TRŽNI CENTAR JELAH
Kraševo bb, 74260 Tešanj
++387 32 69 63 20

jelah@skafa.net

RADNO VRIJEME: pon-ned: 7:30 - 21:30h

Catalog vas pita:

Vaš omiljeni trgovački centar je!